ppc
งานป้องกันฯ          งานสาธารณสุขฯ                งานช่างฯ               รถสั่งทำพิเศษ            เครื่องจักรกล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รถตรวจการณ์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถกู้ภัย

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ รถบรรทุกขยะขอเกี่ยว รถบรรทุกขยะอัดท้าย รถดูดสิ่งปฏิกูล รถดูด-ล้างท่อระบายน่้ำ รถกวาด-ดูดฝุ่น รถฉีดล้างถนน รถสุขาเคลื่อนที่

รถเครน

รถเครน

รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถเครนกระเช้าอเนกประสงค์ รถเครนสลิง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

งานสั่งทำพิเศษ

งานสั่งทำพิเศษ

รถกล้องวงจรปิดและขยายสัญญาณอินเตอร์เนค รถตรวจสภาพถนน รถตรวจสภาพอากาศ รถน้ำดื่มเคลื่อนที่ รถระบายน้ำท่วม รถดับไฟป่า

เครื่องจักรกลหนัก

เครื่องจักรกลหนัก

เครื่องจักรกล รถสำหรับงานก่อสร้าง

รับซ่อม ดัดแปลง ปรับปรุงใหม่

รับซ่อม ดัดแปลง ปรับปรุงใหม่

รับงานซ่อมรถให้ใช้ได้ปกติ ดัดแปลงจากรถประเภทเดิมเป็นรถประเภทใหม่พร้อมแจ้งประกอบการเปลี่ยนประเภทรถ และปรับปรุงให้ดูใหม่ สดใสสำหรับบ้านเมืองที่น่าอยู่

งานจ้างเหมาและเช่า

งานจ้างเหมาและเช่า

รับเหมาดูดล้างท่อ ดูดโคลน รับจากกวาดถนน ให้เช่ารถกวาดถนน ให้เช่ารถดับเพลิง ให้เช่ารถบรรทุกขยะ ให้เช่ารถตัดหญ้า

อุปกรณ์

อุปกรณ์

ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิงเคมี ถังขยะ สัญญาณไฟฉุกเฉินและเครื่องขยายเสียง

IMG_5356

IMG_5356

 งานซ่อม ดัดแปลงฯ      งานรับจ้าง เช่าฯ             อุปกรณ์ต่างๆ           รับเหมาก่อสร้างฯ

บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่น ด้วยการลดคุณภาพของสินค้าและการเอาเปรียบลูกค้า โดยการขายสินค้าแพงเกินจริง แต่จะยึดมั่นในความคุ้มค่าและคุณภาพตามมาตรฐานสากล

n20200210112431_118951.jpg

คุณธเนศร์  เจริญชัย
โทร.084-8888-901

03D8C305-EA3D-4DBC-9B5E-4DDF8C71221B.png

ผลงานล่าสุด

รถดับพลิง

ผลงานล่าสุด

รถบรรทุกน้ำดับเพลิง

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,00 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ช่วยดับเพลิง

เพื่อสังคม

221614695_352954656383346_36131835458338756_n.jpg

คุณธเนศร์ เจริญชัย กรรมการผู้จัดการ นำชุด PPE, Mask และแอลกอฮอล์มอบให้โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยบุคคลากรทางการแพทย์ต่อสู้โควิด-19 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

คุณธเนศร์ เจริญชัย กรรมการผู้จัดการ นำถุงยังชีพและน้ำดื่มร่วมกับสโมสรไลออนส์ชลบุรี พนัสนิคม เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา