top of page

กลุ่มงานด้านกองช่าง

เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ช่วยสนับสนุนการทำงานด้านก่อสร้าง
ปรับปรุง แก้ไข และอำนวยความสะดวก
ให้การทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
1 ลบ_edited.png
4 ลบ_edited.png

18

รถบรรทุกเทท้าย ทำงานยกกระบะด้วยระบบไฮดรอลิคอย่างดี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด ทำให้มั่นใจในคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญเราเน้นคุณภาพโดยการมอบหมายให้วิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ควบคุมการผลิตทุกกระบวนการ

19

รถยนต์กระบะบรรทุกติดเครน มีทั้งรูปแบบยกเทท้ายได้

และไม่ได้ โดยชนิดที่ยกเทได้ใช้ระบบเครนไฮดรอลิค
เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพIS09001 พิเศษอาจเพิ่มกระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระบองตรวจกระแสไฟฟ้ารั่ว และชุดเคมีดับเพลิงแรงดันสูงมาตรฐานสากล

12 เมตร 1 ท่อน-lw_edited.png
12 เมตร-lw_edited.png

20

รถยนต์กระบะบรรทุกติดเครนสลิง สำหรับยกสิ่งของลงในที่ต่ำกว่า เช่นคลอง หรือเกี่ยวสิ่งของเพื่อเคลื่อนย้ายในที่ต่างระดับ มีทั้งรูปแบบยกเทท้ายได้และไม่ได้ โดยชุดเครนและกระบอกไฮดรอลิค ยกเทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ IS09001

21

รถยนต์กระเช้า มีความสามารถในการซ่อมไฟฟ้า ตัดกิ่งไม้ หรือแม้แต่เดินสายไฟ ตามเสาไฟฟ้าโดยควบคุมการทำงานได้บนกระเช้าโดยตรง พร้อมติดตั้งกระเช้าที่ ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงกว่า 4,000 โวลท์ ทำงานด้วยกระบอกไฮดรอลิคที่ได้รับรอง คุณภาพและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ IS09001 พิเศษอาจเพิ่มกระบอง ตรวจกระแสไฟฟ้ารั่วและชุดเคมีดับเพลิงแรงดันสูงมาตรฐานสากล 15 เมตร
 

15 เมตร_edited.png

22

รถนำเที่ยวเหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีสถานที่ท่องเที่ยว

หรือสวนสัตว์หรือเพื่อบริการประชาชนในงานเทศกาลต่างๆ

ที่มีพื้นที่งานใหญ่ พร้อมออกแบบลวดลายให้เหมาะกับ

หน่วยงานนั้นๆ ทั้งชนิดรถเดี่ยวหรือรถพ่วงผลิตโดย

โรงงานผู้ชำนาญงานการสร้างรถโดยสารมากว่า 10 ปี
 

23

รถบรรทุกน้ำมันสำหรับแจกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานของรถบรรทุกเครื่องจักรกลหนักหรือใช้จ่ายน้ำมัน ในปริมาณตั้งแต่ 1,000 ลิตร ถึง 32,000 ลิตร

ด้วยประสบการณ์ผลิตกว่า 15 ปี
 

รถย่อยกิ่งไม้_edited.png

24

เป็นรถสำหรับย่อยกิ่งไม้หลังการตัด เพื่อนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยโดยใช้ฟันเฟืองที่แข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพในการย่อยกิ่งไม้ ขนาดตั้งแต่ 1-4 นิ้ว
 

25

รถตัดหญ้าไหล่ทางมีให้ท่านเลือกหลายรูปแบบ และยี่ห้อ

ท่านสามารถเลือกได้ทั้งรถบรรทุก หรือรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมติดตั้งชุดตัดหญ้าใหล่ทาง โดยสามารถตัดได้ไกลจากตัวรถไม่น้อยกว่า 5 เมตร หน้าตัดกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร พิเศษเพิ่มผานดันหน้าหรือผานไถ เป็นสินค้านำเข้าโดยมี

ศูนย์บริการทั่วประเทศ

รถบรรทุกเทรเลอร์ชานต่ำสำหรับบรรทุกเครื่องจักรกลหนัก หรือรถเพื่องานก่อสร้างหรือปรับปรุงทาง ด้านท้ายติดตั้งสะพานท้าย เพื่อสะดวกต่อการนำสิ่งของบรรทุกขึ้นรถโดยสาร 20 ที่นั่ง

bottom of page