top of page

สินค้า

เรามุ่งมั่นที่จะผลิต คิดค้น ออกแบบ สินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยมาตรฐาน คุณภาพให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตอบสนองงานที่สำคัญ เพื่อชีวิต ทรัพย์สินและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

รถตรวจการณ์ดับเพลิง_edited.png

รถตรวจการณ์กู้ภัย 

5,000 ลิตร copy-lw_edited_edited.png

รถน้ำอเนกประสงค์ 

รถรดน้ำต้นไม้_edited.png

รถบรรทุกน้ำมาตรฐาน

รถตรวจการณ์ดับเพลิงชนิด 4-6 ล้อ สำหรับช่วยการดับเพลิงฉุกเฉินเเบบสะดวก รวดเร็วต่อเหตุการณ์ 

รถน้ำสำหรับเเจกจ่ายน้่ำสู่ชุมชน ติดตั้งปืนฉีดน้ำสำหรับฉีดต้นไม้ระยะไกล หรือดับเพลิงเบื้องต้น อีกทั้งมีสเปรย์บาร์ด้านข้าง
สำหรับรถน้ำต้นไม้ข้างทาง สามารถควบคุมการปล่อยน้ำในห้องคนขับรถได้ 

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ สามารถช่วยดับเพลิงเบื้องต้น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเเรงดันสูง สำหรับการดับเพลิง
อย่างสมบูรณ์ 

รถดับเพลิง

รถดับเพลิงอาคาร

12000 ลิตร-lw_edited_edited.png

รถดับเพลิงสากล

10000 ลิตร-lw_edited_edited.png
Untitled_edited.png

รถดับเพลิงถังน้ำในตัว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เเรงดันสูง สำหรับงานดับเพลิงโดยเฉพาะ อาจเพิ่มระบบโฟมหรือถังเคมีดับเพลิงได้ ระบบการดับเพลิงอย่างสมบูรณ์เเบบ   

รถดับเพลิงอาคาร มีถังน้ำในตัวพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเเรงดันสูงพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ช่วยดับเพลิงที่เป็นอาคารโดยเฉพาะ 

รถดับเพลิงที่มีอุปกรณ์มาตรฐาน NFPA  ระบบการดับเพลิงชนิดสากลเเบบยุโรปเเละอเมริกาใช้งาน สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท 

12000 ลิตรกระเช้า-lw_edited.png
9 ดวง-lw_edited.png
ladder_edited_edited.png

รถดับเพลิงติดกระเช้า

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง

รถบันได 

รถดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานคุณภาพ ระบบการดับเพลิงสามารถดับเพลิงได้
ทุกประเภท เช่น A,B,C,D อีกทั้งมีชุดสำหรับงานดับเพลิงระดับสูงพร้อมเครนกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานในที่สูง

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง ช่วยในการทำงานในที่มืดอย่างฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยกู้ภัยที่จำเป็น เช่น เครื่องตัดถ่าง ไฟสปอร์ตไลท์ เเละ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รถบันไดกู้ภัยดับเพลิง สามารถช่วยดับเพลิงในที่สูง เช่นอาคารสูง เสาไฟ หรือเนินเขา บันไดใช้เหล็กเหนียวพิเศษ พร้อมรอกเคลื่อนที่ไปสู่ราวบันได เพื่อขึ้นสู่กระเช้าสำหรับช่วยกู้ภัย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เเละอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

รถฉีดล้างถนน_edited.png

รถกระเช้าหอน้ำ 

รถกระเช้าหอน้ำสำหรับช่วยเหลือกู้ภัย เเละดับเพลิงอาคารสูง
ซึ่งต้องใช้ความชำนาญของช่างทั้งในเเละต่างประเทศ
ในการผลิตประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง
ครบครันต่อการปฎิบัติงานกู้ภัย 

รถฉีดล้างถนนเเรงดันสูง 

รถสำหรับฉีดล้างถนนเเรงดันสูง มีประสิทธิภาพในการชะล้างเศษกรวด หิน ดิน เเละฝุ่นละออง ตามพื้นถนนให้ดูสะอาด 

กลุ่มงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

รถขยะเปิดข้างเทท้าย

รถขยะเปิดข้างเทท้าย

รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย มี 4-6 ล้อ ทำงานยกขยะด้วยระบบไฮดรอลิค ที่ได้มาตรฐาน

รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ มีขนาด 4 - 6 ล้อ
ทำงานยกขึ้นเเละเทขยะด้วยระบบไฮดรอลิคที่
ได้มาตรฐาน  

รถบรรทุกขยะอัดท้าย

รถสุขาเคลื่อนที่ 

รถดูดสิ่งปฏิกูล

รถบรรทุกขยะอัดท้าย มีตั้งเเต่ 3,6,8,10,12 เเละ
20 ลบ.เมตร ทำการอัดขยะด้วยกระบอกไฮดรอรลิคที่ได้มาตรฐานรูปเเบบการคายขยะมีให้เลือกทั้งระบบดันขยะออกด้านท้ายหรือยกเทขยะออก
เพื่อความสะดวกต่อการทำความสะอาดรถ

รถสุขาเคลื่อนที่ ภายในรถเเบ่งเป็นห้องสุขาชาย เเละหญิง พร้อมระบบระบายอากาศเเละ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับบริการประชาชน
ในงานเทศการหรืองานเฉพาะนอกสถานที่
เพื่อความสะดวงต่อประชาขน 

รถดูดสิ่งปฏิกูล สามารถดูดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ผ่านปั๊มพ์ดูดเเละจะหยุดดูดอัตโนมัติเมื่อสิ่งปฏิกูลเต็มถัง ใช้เหล็กหนาพิเศษเพื่อทนต่อเเรงดูดจากปั๊มพ์ดูดอย่างดี 

รถดูดสิ่งโสโครกเเละฉีดล้าง

รถกวาดถนน 

รถขยะคัดเยก 

รถดูดสิ่งโสโครกเเละฉีดล้างท่อ ช่วยขจัดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ด้วยปั๊มพ์ดูดโคลนเเละปั๊มฉีดน้ำเเรงดันสูงที่นำเข้า จากทวีปยุโรป พร้อมด้วย
ตัวถังใช้วัสดุอย่างดี ทำให้ทนทานต่อเเรงดูดสูง เเละยกเทโคลนเลนด้วยกระบอกไฮดรอลิคที่
ได้มาตรฐาน 

รถกวาดดูดฝุ่นเเละเศษกรวดหิน ตามถนน หรือเเม้ตามตรอก ซอย เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาด ใบกวาดเเละเครื่องดูดฝุ่น ที่นำเข้าจากทวีปยุโรป พร้อมมีบริการหลังการขายเเละการสำรองอะไหล่ให้บริการ เเละยกเทเศษฝุ่นด้วย
กระบอกไฮดรอลิคที่
ได้มาตรฐาน 

รถคัดเเยกขยะ แบบเปิดฝาข้างเพื่อจัดเก็บขยะเเต่ละประเภทให้ง่ายต่อการทำงานเเละการทำลายขยะ สามารถยกเทขยะทิ้งด้วยระบบไฮดรอลิค เเละเป็นกระบอกไฮดรอลิค
ที่ได้มาตรฐาน 

รถเวที_edited.png

รถเวทีเคลื่อนที่ 

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 

รถที่ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง
ระบบดนตรี ระบบเเสงไฟส่องสว่าง เเละระบบป้องกันเเสดงเเดด
ที่ได้มาตรฐาน  ช่วงล่างติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระดับระนาบฐานรถให้มั่นคงแข็งแรง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคค้ำยันเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว 

รถห้องสุมดเคลื่อนที่สำหรับให้บริการประชาชนเเละเยาวชน 
โดยภายในรถติดตั้งชั้นวางหนังสือ สื่อการเรียน ทีวีเพื่อการศึกษา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต
สำหรับสืบค้นข้อมูล พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เเละพื้นที่
สำหรับนั่งอ่านหนังสือได้อย่างสะดวก 

กลุ่มงานช่างและก่อสร้าง

4 ลบ_edited.png
1 ลบ_edited.png

รถบรรทุกเทท้าย

รถบรรทุกเทท้าย ทำงานยกกระบะด้วยระบบไฮดรอลิคอย่างดี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด ทำให้มั่นใจในคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญเราเน้นคุณภาพโดยการมอบหมายให้วิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ควบคุมการผลิตทุกกระบวนการ

12 เมตร 1 ท่อน-lw_edited.png

รถเครน 

รถบรรทุกติดเครน มีทั้งรูปเเบบยกเทท้ายได้เเละ ไม่ได้ โดยชนิดยกเทท้ายได้ใช้ระบบเครนไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน พิเศษเพิ่มกระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระบองตรวจกระเเสไฟฟ้ารั่ว ได้ 

12 เมตร-lw_edited.png

รถเครนสลิง

15 เมตร_edited.png

รถกระเช้า

รถนำเที่ยว

รถยนต์กระบะบรรทุกติดตั้งเครนสลิง สำหรับ
ยกเกี่ยวเคลื่อนย้ายสิ่งของ  มีทั้งรูปเเบบยกเทท้ายได้เเละไม่ได้ โดยชุดเครนเเละกรระบอกไฮดรอลิคยกเท เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสุง 

รถบรรทุกน้ำมัน

รถยนต์กระเช้า มีความสามารถในการซ่อมไฟฟ้า
ตัดกิ่งไม้ เเละเดินสายไฟบนเสาไฟฟ้า ควบคุม
การทำงานได้บนกระเช้าโดยตรง พร้อมติดตั้งกระเช้าที่ทนเเรงดันไฟฟ้า
ทำงานด้วยกระบอกไฮดรอลิคที่ได้มาตรฐาน 

รถย่อยกิ่งไม้_edited.png

รถย่อยกิ่งไม้ 

รถนำเที่ยว มีชนิดรถเดี่ยว เเละรถพ่วง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 12-20 ที่นั่ง 

รถตัดหญ้าไหล่ทาง

รถบรรทุกน้ำมันสำหรับเเจกจ่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิง ปริมาตรตั้งเเต่ 1,000 -32,000 ลิตร 

รถสำหรับย่อยกิ่งไม้หลังการตัด เพื่อนำมาเเปรรูปเป็นปุ๋ย โดยใช้ฟันเฟืองที่เเข็งเเรงทนทานเเละมีประสิทธิภาพในการย่อยกิ่งไม้ 

รถตัดหญ้าไหล่ทางมีให้เลือกหลายรูปเเบบ เเละยี่ห้อ สามารถเลือกได้ทั้งรถบรรทุก หรือรถฟาร์มเเทรกเตอร์ พร้อมติดตั้งชุดตัดหญ้าไหล่ทาง โดยสามารถตัดได้ไกลจากตัวรถ
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร เพิ่มผานดันหน้าหรือ
ผานไถ ได้

รถเทรลเลอร์ 

รถบรรทุกเทรลเลอร์ชานต่ำสำหรับบรรทุกเครื่องจักรกลหนัก หรือรถเพื่อ
งานก่อสร้างหรือปรับปรุงทาง ด้านท้ายติดตั้งสะพานท้าย เพื่อสะดวกต่อการ
นำสิ่งของบรรทุกขึ้น 

เครื่องจักรกลหนัก 

รถขุดไฮดรอลิค 

รถตักหน้า - ขุดหลัง 

รถขุดไฮดรอลิคมีให้เลือกหลายรูปเเบบ เเละยี่ห้อ สามารถเลือกได้ 

รถตักหน้า - ขุดหลัง มีให้เลือกหลายรูปเเบบ เเละยี่ห้อ สามารถเลือก

รถเกลี่ยนถนน

รถบนถนน

รถขุดไฮดรอลิคมีให้เลือกหลายรูปเเบบ เเละยี่ห้อ สามารถเลือกได้ 

รถขุดไฮดรอลิคมีให้เลือกหลายรูปเเบบ เเละยี่ห้อ สามารถเลือกได้ 

กลุ่มงานสั่งทำพิเศษ

รถบรรทุกตู้เเห้ง - เย็น 

รถกล้องวงจรปิด

เป็นรถยนต์ชนิด 4-6 เเละ 10 ล้อ
ชนิดตู้คอนเทนเนอร์ (เเห้ง- เย็น) สำหรับบรรทุกสิ่งของโครงสร้างรถบรรทุกทำด้วยวัสดุเหล็กหรืออลูมิเนียม ตามความต้องการลูกค้า 

รถกล้องวงจรปิด เหมาะสำหรับงานพิธีการหรือที่มี
กลุ่มคนมาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน
โดยบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ 360 องศา
ด้วยกล้องไม่น้อยกว่า 4 ตัว 

อุปกรณ์ 

ซ่อมบำรุง /ดัดเเปลง 

ด้วยความที่เราเป็นโรงงานโดยตรง จึงสามารถช่วยท่านดัดแปลงรถได้ตามความต้องการตลอดจนซ่อมบำรุง

ให้รถสามารถกลับมาใช้งานได้ใหม่เพื่อประหยัดงบประมาณ

360022.jpg
S__18038944_edited.png
ลูกศร1_removebg_preview.webp
click here_edited.png
ดงละคร 1.jpg
ดงละคร  2_edited.png
ลูกศร1_removebg_preview.webp
click here_edited.png
บ้านสวน 1.jpg
S__18046988_edited.png
ลูกศร1_removebg_preview.webp
click here_edited.png

งานรับจ้าง

บริการตัดหญ้าข้างทางเพื่อให้ริมถนนมีความสะอาดสวยงาม เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถ ใช้ถนน อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีใชัเวลาในการตัดรวดเร็ว พร้อมทำความสะอาดริมทางหลังให้บริการ 

บริการรับจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อเเก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเเละน้ำท่วมซ้ำซาก ช่วยให้การระบายน้ำทำได้ดี ชุมชนน่าอยู่ทั้งประหยัดเวลา และประหยัดเเรงงาน  พร้อมบริการทั่วราชอาณาจักร

บริการรับจ้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน เพื่อบ้านเมืองที่สะอาดน่าอยู่ ทั้งประหยัดแรงงาน เเละ ประหยัดเวลา สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเเละพร้อมรับใช้ท่านทั่วราชอาณาจักร

bottom of page