top of page

กลุ่มงานรถเฉพาะกิจ

เราทราบเป็นอย่างดีว่าความต้องการรถของลูกค้า มีความจำเป็น
ในการใช้งานเฉพาะด้านเราจึงร่วมกันคิดค้น ออกแบบ และ
พัฒนาให้ตรงตามลักษณะการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

28

ติดต่อสอบถามราคาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

รถเกลี่ยดิน 

รถบดถนน

รถขุดไฮดรอลิค

รถตักหน้า-ขุดหลัง

bottom of page