top of page

การผลิต จำหน่ายและให้บริการกว่า 30ปี 

บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด ได้รับการยกฐานะจากอู่เจริญชัยการช่าง ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี โดยนายพิทักษ์  เจริญชัย ผู้ก่อตั้ง จนผ่านมีสู่รุ่นลูกโดยคุณสมบัติ  เจริญชัย บุตรชายคนเล็กที่มีความรู้ความสามารถในด้านการดัดแปลง ต่อเติมเป็นอย่างดี จึงได้ขยับขยายกิจการสู่อู่สมบัติเจริญชัย จนกระทั่งเกิดแนวความคิดที่จะสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงตัดสินใจร่วมกับพี่น้องในบรรดา 4 คน จึงรวมตัวกันจดทะเบียนบริษัท สี่พี่น้องทรัคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัดขึ้น ณ โรงงานเลขที่ 88/4 หมู่ 1 ตำบลมาบโป่ง  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณพรเพ็ญ  เจริญชัย เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดำเนินกิจการควบคู่กันระหว่างงานด้านรถบรรทุกและงานรับเหมาก่อสร้าง

            จนกระทั่งปี 2555 เริ่มมีงานด้านรถบรรทุกเข้ามามากจนไม่สามารถทำธุรกิจควบคู่ใน 1 บริษัทได้ จึงแตกไลน์ธุรกิจพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด" เพื่อมุ่งเน้นในการ สร้างนวัตกรรมด้านยานยนต์และลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการคาดหวังว่าประเทศไทยจะหลุดออกจากกรอบความคิดว่าของถูกที่สุดที่ราชการต้องใช้ ไปสู่ของที่คุ้มค่าที่สุดที่คนไทยต้องการ

           เราจึงพยายามเสนอแนวคิดและสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามองว่า สินค้าที่ราคาสูงกว่าในวันนี้ คุ้มค่ากว่าในระยะยาว แล้วทำไมจึงต้องเลือกแต่ของราคาถูกในประสิทธิภาพขั้นต้น ซึ่งกรอบความคิดนี้เกิดจากการเดินทางดูงาาน ท่องเที่ยว และสัมผัสวิถีชีวิตชาวต่างชาติมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกของคุณธเนศร์  เจริญชัย กรรมการผู้จัดการ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ ฮังการี่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เห็นบ้านเมืองเขาใส่ใจในรายละเอียด และ คุณภาพของยานพาหนะทุกประเภท โดยเฉพาะรถสำหรับการกู้ภัย อาทิ รถดับเพลิง รถกระเช้า รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง เป็นต้น เป็นยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูง หรือแม้แต่การผลิตยานพาหนะเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวัน อาทิ รถกวาด-ดูดฝุ่น รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ รถกล้องวงจรปิดและขยายสัญญาณอินเตอร์เนต เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีความปราณีต คงทนและใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อผู้ปฏิบัติงานและท้องถิ่นขั้นสูงสุด จึงมีความมั่นใจและศรัทธาว่าประเทศของเราจะมองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เหนือราคาที่ด้อยคุณภาพในอนาคต

วิสัยทัศน์ 

การเป็นผู้นำด้านการพัฒนายานยนต์เพื่อตอบสนองในการพัฒนาท้องถิ่น เมืองและประเทศชาติ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชาติ

พันธกิจ 

-   ออกแบบ ผลิตและซ่อมบำรุง สินค้าเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนทรัพย์สิน

-   เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าทุกระดับประทับใจ
-   ผลักดันความเท่าเทียมในการเข้าถึงสินค้าประเภทยานยนต์แก่ท้องถิ่นทั่วไป
-  ทำงานตามสัญญาให้ถูกต้องและเป็นธรรม ตามประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
DSC_7264.jpeg

ประวัติ ผู้บริหาร

นาม                   

       นายธเนศร์ เจริญชัย (โก๋)

ติดต่อ                 

       084-8888-901  Line: ko2181

เกียรติประวัติ           

       -  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.

       -  คนดีศรีเมืองชล พ.ศ.2559

การศึกษา          

       -  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.บูรพา

       -  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์   นิด้า

       -  กำลังศึกษา ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์ ม.บูรพา

ตำแหน่ง/หน้าที่  

       -  อดีตผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภา

       -  รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี

       -  กรรมการผู้จัดการหรือที่ปรึกษา 4 บริษัทฯ

 หลักสูตรเรียนรู้  

       -  Re-Cu junior #5

       -  MMM52 Nida

       -  SCB IEP12 Siam Commercial Bank

       -  KSME16 Kasikornthai

       -  นมธ.10 ม.ธรรมศาสตร์

       -  DAD1 Nida

       -  ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ฯ #2 สถาบันพระปกเกล้า

       -  วปก.10 วัดเทพศิรินทราวาส

       -  ปกม.10 สถาบันพระปกเกล้า

       -  วบส. 8 Nida

ตัวอย่างลูกค้าเรา

download.png
273004804_304790235009458_630904881431447297_n.jpg
news061161-7.jpg
Emblem_of_the_Expressway_Authority_of_Thailand.svg.png
270px-LDO_Logo.png
270px-Emblem_of_Thammasat_University.svg.png
307851661_430216805888405_805038240210324266_n.jpg
20170222_4207_edited.jpg
logo (1).png
0hhV9gmoz7N3kEHhnNiwhILjhbORRzMDExfCt_SyVJaB17L3gsanF5HClMbBspLHIsMXstH3MbbEp-.jpg
qc8t0w7ltupx4ufe5IaM-o.png
1505080744234VjW.jpg

บริษัท ไร่องุ่น จำกัด,     ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทอง ซัพพลาย,     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์ ทรัค

ผู้จัดจำหน่ายสำหรับงานราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นทางการ

Untitled-4.png

บริษัท พรพิทักษ์ ซัพพลาย จำกัด

ส่งงานตามสัญญา    สินค้ามาตรฐาน 

ใช้งานปลอดภัย    ใส่ใจบริการ

bottom of page