top of page

กลุ่มงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาประกอบกันจนได้ยานพาหนะเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เนื่องจากเราทราบเป็นอย่างดีว่า ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่สามารถประเมินค่าได้ ดังนั้น การใส่ใจถึงรายละเอียดและคุณภาพตัวรถจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

10000 ลิตร-lw.png

01

รถดับเพลิงถังน้ำในตัวติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง

สำหรับงานดับเพลิงโดยเฉพาะ อาจเพิ่มระบบโฟมหรือถังเคมี

ดับเพลิงแรงดันสูงเพื่อให้เกิด ระบบการดับเพลิงอย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับงานช่วยฉุกเฉินครบครัน

ผลิตและติดตั้งด้วยวัสดุมาตรฐานสากลและช่างผู้ชำนาญ

เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 

02

รถตรวจการณ์ดับเพลิงชนิด 4-6 ล้อ สำหรับช่วยการดับเพลิงฉุกเฉินแบบสะดวก รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เหมาะกับ

หน่วยงานราชการและเอกชน ที่ให้ความใส่ใจต่อ

ความปลอดภัย และอัคคีภัย โดยมีอุปกรณ์ประจำรถ

ที่ออกแบบและผลิตโดยช่างผู้ชำนาญงานจากโรงงานมาตรฐานสากล

STC.01-รถตรวจการณ์.jpg
7000 ลิตร-lw.png

03

เป็นรถช่วยในการดับเพลิงเบื้องต้น สามารถใช้แจกจ่ายน้ำเข้าสู่ท้องถิ่นได้ ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ทำแรงดันสูง ได้ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่ทำแรงดันสูงได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

อนุมัติจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐาน อาจเพิ่มชุดเคมีดับเพลิงแรงดันสูงสำหรับการดับเพลิงอย่างสมบูรณ์แบบด้วยประสบการณ์การทำรถน้ำอเนกประสงค์กว่า 15 ปี

เราจึงมั่นใจในคุณภาพ

04

เป็นรถดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานซึ่งมีคุณภาพสูง ระบบของการดับเพลิงสามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท ทั้งชนิด A. B. C. และ D. อีกทั้งมีชุดสำหรับงานดับเพลิงระดับสูง พร้อมเครนกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานในที่สูง ความสูงอาคารไม่น้อยกว่า

4 ชั้นหรือ 12 เมตร  โดยตัวเครนมีความแข็งแรง ปลอดภัย 

 

12000 ลิตรกระเช้า-lw.png
9 ดวง-lw.png

05

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง สำหรับช่วยงานกู้ภัยโดยอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดถ่างและช่วยชีวิตมาตรฐานสากล อีกทั้งสามารถเพิ่มระบบดับเพลิงช่วยได้ด้วย

06

รถดับเพลิงแบบบันไดเลื่อนมีทั้งแบบบุคคลบังคับและอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานในที่สูงได้ตั้งแต่ 18 - 90 เมตร โดยมีทั้งรูปแบบผลิตภายในประเทศหรือนำเข้าจากทวีปเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา

15 เมตร-lw.png
bottom of page