top of page

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์

7000 ลิตร-lw.png
10,000 ลิตร-lw.png

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ปริมาตรความจุน้ำตั้งแต่ 3,000 -15,000 ลิตร เป็นรถช่วยในการดับเพลิงเบื้องต้น สามารถใช้แจกจ่ายน้ำเข้าสู่ท้องถิ่นได้ ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่ทำแรงดันสูงได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO9001:2015 อาจเพิ่มชุดเคมีดับเพลิงแรงดันสูงและระบบผสมโฟม สำหรับการดับเพลิงอย่างสมบูรณ์แบบด้วยประสบการณ์การทำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์กว่า 20 ปี เราจึงมั่นใจในคุณภาพ

ข้อเสนอเพิ่มเติม:

               -  ติดตั้งระบบน้ำยาโฟม

               -  ติดตั้งชุดดับเพลิงเคมีแห้ง

               -  ติดตั้งชุดฉีดล้างถนนเคลื่อนที่

               -  ติดตั้งระบบส่องสว่างสำหรับปฏิบัติงานยามวิกาล

bottom of page