top of page

รถดับเพลิง 6 ล้อ

  • 8 hours
  • 15,000 บาทไทย
  • บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด

Service Description

รถดับเพลิงขนาด 6 ล้อ ความจุน้ำไม่น้อยก่า 6,000 ลิตร


Contact Details

  • Phanthong Stadium, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3127, Phan Thong, Phan Thong District, Chon Buri, Thailand

    0848888901

    thanet@4pinongs.com


bottom of page