top of page

รถน้ำมันออยเลอร์ 

DSC_0201-lw.png

รถน้ำมันออยเลอร์ 

รถบรรทุกน้ำมันสำหรับแจกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน ของรถบรรทุกเครื่องจักรกลหนักหรือใช้จ่ายน้ำมัน ในปริมาณตั้งแต่ 1,000 ลิตร ถึง 32,000 ลิตรด้วยประสบการณ์ผลิตกว่า 15 ปี

bottom of page