top of page

รถย่อยกิ่งไม้ 

รถย่อยกิ่งไม้_edited.png

รถย่อยกิ่งไม้ 

เป็นรถสำหรับย่อยกิ่งไม้หลังการตัด เพื่อนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยโดยใช้ฟันเฟืองที่แข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพในการย่อยกิ่งไม้ ขนาดตั้งแต่ 1-4 นิ้ว

bottom of page