top of page

รถดับเพลิงกู้ภัยบันไดเลื่อน/หอน้ำ

20 เมตร-lw.png
15 เมตร-lw.png
32 เมตร-lw.png

รถดับเพลิงกู้ภัยบันไดเลื่อน/หอน้ำ

รถดับเพลิงกู้ภัยบันไดเลื่อน สามารถช่วยงานดับเพลิงในที่สูง อาทิเช่นอาคารสูง เสาไฟ หรือเชิงเนินเขา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บันไดใช้เหล็กเหนียวพิเศษ พร้อมรอกเคลื่อนที่ไปสู่ราวบันได เพื่อขึ้นสู่กระเช้าสำหรับช่วยกู้ภัยและเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงพิเศษขนาดไม่น้อยกว่า 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว และเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 มีทั้งแบบภายในและต่างประเทศ ตามความสูงที่ลูกค้าต้องการ

รถกระเช้าหอน้ำดับเพลิงสำหรับช่วยเหลือกู้ภัยและดับเพลิงอาคารสูง ซึ่งต้องใช้ความชำนาญของช่างทั้งในและต่างประเทศในการผลิต ประกอบ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ครบครันต่อการปฏิบัติงานกู้ชีพ ให้ทุกชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยสูงสุด เราจึงคัดสรรช่างจากยุโรปมาควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน หรือหากลูกค้าต้องการสินค้านำเข้าสำเร็จจากต่างประเทศ เราก็มีบริการ

bottom of page