ตารางงานปัจจุบัน

อบต.เขาคันทรง  รถขยะอัด 10 ลบ.เมตร 2 คัน

อบต.โสธร  รถขยะอัด 10 ลบ.เมตร 1 คัน

ทต.เกาะจันทร์  รถน้ำอเนกประสงค์ 12,000 ลิตร 1 คัน

อบต.ตาสิทธิ์  ซ่อมรถขยะคอนเทนเนอร์ 1 คัน

อบต.ทรงคะนอง  ซ่อมรถขยะอัด 1 คัน

ทต.เกาะจันทร์  รถดับเพลิง 4,000 ลิตร 1 คัน

ตารางงานรอเซนสัญญา

ทต.คลองพนพัฒนา  รถน้ำอเนกประสงค์ 12,000 ลิตร 1 คัน

ทม.สีคิ้ว  รถน้ำอเนกประสงค์ 12,000 ลิตร 1 คัน

ทม.ศรีราชา  รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 1 คัน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เครื่องพ่นละอองฝอย ULV 1 เครื่อง

ตารางงานเสนอราคา

ทต.บางขนาก  รถน้ำอเนกประสงค์ 6,000 ลิตร 1 คัน

อบต.หนองบัว รถขยะอัด 10 ลบ.เมตร 1 คัน

อบต.หนองยาง รถน้ำอเนกประสงค์ 6,000 ลิตร 1 คัน

ตารางติดตามงาน

ทม.เสนา รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 1 คัน

ทม.เสนา  รถบรรทุกขยะปิคอัพ 1 คัน

อบต.บ้านช้าง รถดับเพลิง 1 คัน

อบต.ตาลเดี่ยว รถดับเพลิง 1 คัน

อบจ.จันทบุรี  รถขุดบาดาล 1 คัน

อบต.บ้านเก่า รถกระเช้า 1 คัน

ทต.บวกค้าง รถน้ำอเนกประสงค์ 6,000 ลิตร 1 คัน

ทม.คอหงส์ รถดับเพลิง 4,000 ลิตร 1 คัน งบ 64

ทม.คอหงส์ เครื่องอัดอากาศ 1 ตัว 370,000 บาท งบ 64