สินค้าและบริการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานสาธารณสุข

งานกองช่าง

รถสั่งพิเศษ

เครื่องจักกลหนัก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รถตรวจการณ์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถกู้ภัย

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ รถบรรทุกขยะขอเกี่ยว รถบรรทุกขยะอัดท้าย รถดูดสิ่งปฏิกูล รถดูด-ล้างท่อระบายน่้ำ รถกวาด-ดูดฝุ่น รถฉีดล้างถนน รถสุขาเคลื่อนที่

งานกองช่าง

งานกองช่าง

รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถเครนกระเช้าอเนกประสงค์ รถเครนสลิง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

งานสั่งทำพิเศษ

งานสั่งทำพิเศษ

รถกล้องวงจรปิดและขยายสัญญาณอินเตอร์เนค รถตรวจสภาพถนน รถตรวจสภาพอากาศ รถน้ำดื่มเคลื่อนที่ รถระบายน้ำท่วม รถดับไฟป่า

เครื่องจักรกลหนัก

เครื่องจักรกลหนัก

เครื่องจักรกล รถสำหรับงานก่อสร้าง

รับซ่อม ดัดแปลง ปรับปรุงใหม่

รับซ่อม ดัดแปลง ปรับปรุงใหม่

รับงานซ่อมรถให้ใช้ได้ปกติ ดัดแปลงจากรถประเภทเดิมเป็นรถประเภทใหม่พร้อมแจ้งประกอบการเปลี่ยนประเภทรถ และปรับปรุงให้ดูใหม่ สดใสสำหรับบ้านเมืองที่น่าอยู่

งานจ้างเหมาและเช่า

งานจ้างเหมาและเช่า

รับเหมาดูดล้างท่อ ดูดโคลน รับจากกวาดถนน ให้เช่ารถกวาดถนน ให้เช่ารถดับเพลิง ให้เช่ารถบรรทุกขยะ ให้เช่ารถตัดหญ้า

อุปกรณ์

อุปกรณ์

ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิงเคมี ถังขยะ สัญญาณไฟฉุกเฉินและเครื่องขยายเสียง

IMG_5356

IMG_5356

งานซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง             งานรับเหมาและเช่ารถ       จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง-ถังขยะ-จราจร

รับเหมาก่อสร้าง