top of page

รถดับเพลิง

6000 ลิตร-lw.png
10000litre-lw.png
12000 ลิตร-lw.png
8000litre-lw.png

รถดับเพลิง

รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว รถดับเพลิงอาคาร รถดับเพลิงสากล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง สำหรับงานดับเพลิงโดยเฉพาะ อาจเพิ่มระบบน้ำยาโฟมและเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาดใหญ่ เพื่อให้การดับเพลิงมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น อีกทั้งมีอุปกรณ์ช่วยฉุกเฉินครบครัน ผลิตและติดตั้งด้วยวัสดุมาตรฐานสากลและช่างผู้ชำนาญ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข้อเสนอเพิ่มเติม:

               -  ติดตั้งระบบน้ำยาโฟม

               -  ติดตั้งชุดดับเพลิงเคมีแห้ง

               -  ติดตั้งชุดฉีดล้างถนนเคลื่อนที่

               -  ติดตั้งระบบส่องสว่างสำหรับปฏิบัติงานยามวิกาล

bottom of page