บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด ได้รับการยกฐานะจากอู่เจริญชัยการช่าง ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี โดยนายพิทักษ์  เจริญชัย ผู้ก่อตั้ง จนผ่านมีสู่รุ่นลูกโดยคุณสมบัติ  เจริญชัย บุตรชายคนเล็กที่มีความรู้ความสามารถในด้านการดัดแปลง ต่อเติมเป็นอย่างดี จึงได้ขยับขยายกิจการสู่อู่สมบัติเจริญชัย จนกระทั่งเกิดแนวความคิดที่จะสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงตัดสินใจร่วมกับพี่น้องในบรรดา 4 คน จึงรวมตัวกันจดทะเบียนบริษัท สี่พี่น้องทรัคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัดขึ้น ณ โรงงานเลขที่ 88/4 หมู่ 1 ตำบลมาบโป่ง  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณพรเพ็ญ  เจริญชัย เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดำเนินกิจการควบคู่กันระหว่างงานด้านรถบรรทุกและงานรับเหมาก่อสร้าง

            จนกระทั่งปี 2556 เริ่มมีงานด้านรถบรรทุกเข้ามามากจนไม่สามารถทำธุรกิจควบคู่ใน 1 บริษัทได้ จึงแตกไลน์ธุรกิจพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด" เพื่อมุ่งเน้นในการ สร้างนวัตกรรมด้านยานยนต์และลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการคาดหวังว่าประเทศไทยจะหลุดออกจากกรอบความคิดว่าของถูกที่สุดที่ราชการต้องใช้ ไปสู่ของที่คุ้มค่าที่สุดที่คนไทยต้องการ

            เราจึงพยายามเสนอแนวคิดและสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามองว่า สินค้าที่ราคาสูงกว่าในวันนี้ คุ้มค่ากว่าในระยะยาว แล้วทำไมจึงต้องเลือกแต่ของราคาถูกในประสิทธิภาพขั้นต้น ซึ่งกรอบความคิดนี้เกิดจากการเดินทางดูงาาน ท่องเที่ยว และสัมผัสวิถีชีวิตชาวต่างชาติมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกของคุณธเนศร์  เจริญชัย กรรมการผู้จัดการ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ ฮังการี่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เห็นบ้านเมืองเขาใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพของยานพาหนะทุกประเภท โดยเฉพาะรถสำหรับการกู้ภัย อาทิ รถดับเพลิง รถกระเช้า รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง เป็นต้น เป็นยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูง หรือแม้แต่การผลิตยานพาหนะเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวัน อาทิ รถกวาด-ดูดฝุ่น รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ รถกล้องวงจรปิดและขยายสัญญาณอินเตอร์เนต เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีความปราณีต คงทนและใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อผู้ปฏิบัติงานและท้องถิ่นขั้นสูงสุด จึงมีความมั่นใจและศรัทธาว่าประเทศของเราจะมองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เหนือราคาที่ด้อยคุณภาพในอนาคต

         

เกี่ยวกับธุรกิจ

ธเนศร์

ประวัติ ผู้บริหาร

นาม                   

       นายธเนศร์ เจริญชัย (โก๋)

ติดต่อ                 

       084-8888-901  Line: md4p

เกียรติประวัติ           

       -  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.

       -  คนดีศรีเมืองชล พ.ศ.2559

การศึกษา          

       -  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.บูรพา

       -  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์   นิด้า

       -  กำลังศึกษา ปริญญาเอก ยุทธศาสตร์ ม.บูรพา

ตำแหน่ง/หน้าที่  

       -  อดีตผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภา

       -  ประธานเขต 6 สโมสรไลออนส์ภาค 310 ซี

       -  กรรมการผู้จัดการหรือที่ปรึกษา 4 บริษัทฯ

 หลักสูตรเรียนรู้  

       -  Re-Cu junior #5

       -  MMM52 Nida

       -  SCB IEP12 Siam Commercial Bank

       -  KSME16 Kasikornthai

       -  นมธ.10 ม.ธรรมศาสตร์

       -  DAD1 Nida

       -  ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ฯ #2 สถาบันพระปกเกล้า

       -  วปก.10 วัดเทพศิรินทราวาส

       -  ปกม.10 สถาบันพระปกเกล้า

TUV th-_ISO 9001 NAC Logo 005_create[530

โรงงานมาตรฐาน ISO9001:2015

ส่งงานตามสัญญา    สินค้ามาตรฐาน 

ใช้งานปลอดภัย    ใส่ใจบริการ

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำด้านการพัฒนายานยนต์เพื่อตอบสนองในการพัฒนาท้องถิ่น เมืองและประเทศชาติ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชาติ

พันธกิจ

ออกแบบ ผลิตและซ่อมบำรุง สินค้าเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในด้านความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนทรัพย์สิน
เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าทุกระดับประทับใจ
ผลักดันความเท่าเทียมในการเข้าถึงสินค้าประเภทยานยนต์แก่ท้องถิ่นทั่วไป
ทำงานตามสัญญาให้ถูกต้องและเป็นธรรม ตามประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ